ورود به حساب کاربری
  بازگردانی رمز عبور!
آمار Esource
1,451,336
49,472,095
150 GB
60 TB
Образовательное право России
عنوان کتاب: Образовательное право России
مولف: Владимир Иванович Шкатулла
ناشر: Юстицинформ
زبان: Russian
سال: 2016
شابک: 978-5-7205-1272-9
حجم فایل: 3.49 MB
نوع فایل: fb2
تعداد صفحات: 0
В учебнике изложен курс образовательного права. ОБРАЗОВАНИЕ является основой развития общества. В 2013 году страна перешла на четвертую модель системы образования. Первая модель существовала до 1917 года – образование в Российской империи. Вторая модель – образование в Советской России. Третья модель образования Российского государства существовала с 1992 до 2013 года.
Учебник предназначен для вузов, студентов, обучающихся по уровням: бакалавр, специалист, магистр. Он может быть использован в системе среднего профессионального образования и в системе повышения квалификации. Учебник могут использовать службы обучения персонала в организациях.
نظرات کاربران
ارسال نظر