عنوان: Occupational Safety and Hygiene III
ناشر: CRC Press
مولف: Pedro Arezes
João. S. Baptista
Monica P. Barroso
Paula Carneiro
Patrício Cordeiro
Nelson Costa
Rui B. Melo
Sergio A. Miguel
Gonçalo Perestrelo
شابک: 1138027650, 9781138027657
سال: 2015
توضیحات: فاقد توضیحات.